Windturbine steeds belangrijkere bron voor duurzame energie

Windturbines hebben het afgelopen jaar in Nederland twintig procent meer elektriciteit opgewekt. Het voorbije jaar kwam de helft van alle duurzaam opgewekte elektriciteit voort uit windenergie.

windparkdelfzijlnoord1

Dit meldt het CBS. In 2015 werd 13 miljard kilowattuur elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. Dit komt overeen met ongeveer 11 procent van het totale verbruik van elektriciteit in Nederland, een procentpunt meer dan vorig jaar. Ook groeide de opbrengst van zonne-energie sterk, al heeft dit nog een bescheiden bijdrage. Windturbines produceerden in totaal bijna 7 miljard kilowattuur elektriciteit; dat is ongeveer 20 procent meer dan in 2014. De toename is vooral toe te schrijven aan de groei van de capaciteit, die uitkwam op 3.400 megawatt. Op land is de capaciteit met 380 megawatt gegroeid naar 3.000 megawatt; op zee met 130 megawatt naar 360 megawatt.

Productie-hernieuwbare-elektricteit-16-02-24