Wiekbreuk bij windpark NOP Agrowind

Bij een van de windturbines van NOP Agrowind in de Noordoostpolder is de tip van het rotorblad afgebroken. Uit voorzorg zijn alle 26 turbines langs de Westermeerdijk en Noordermeerdijk stilgezet.

NOP Agrowind

Het brokstuk meet tachtig centimeter bij één meter en kwam op een lege opstelplaats voor hijskranen terecht. Omroep Flevoland meldt dat fabrikant Enercon onderzoek doet naar de oorzaak van de breuk. Zolang het hiernaar gissen blijft, blijft het windpark buiten bedrijf. Janneke Wijnia van NOP Agrowind stelt dat de breuk niets te maken met constructie- of materiaalfouten. Het zou het gevolg zijn ‘externe beschadigingen’, zo laat zij optekenen. (Archieffoto)