Voorbeeldrol Ikea in duurzame energie

Als het aan Ikea ligt, vervult het bedrijf een voorbeeldrol in hoe om te gaan met duurzame energie. Het bedrijf investeert de komende jaren een miljard euro om verdere opwarming van de aarde te voorkomen.

01_IKEA_Zwolle

De Zweedse woonwinkelketen steekt vijfhonderd miljoen euro in windenergie, honderd miljoen euro in zonne-energie en wil met vierhonderd miljoen euro gebieden helpen die zijn getroffen door klimaatverandering. “Als iedereen zou doen wat wij doen, zijn in 2020 of korte tijd later wereldwijd geen fossiele brandstoffen meer nodig om elektriciteit op te wekken”, zegt directielid Steve Howard van Ikea in de Financial Times. Sinds 2009 had Ikea al 1,5 miljard euro geïnvesteerd in wind- en zonne-energie.