Uitgifte kavels Borssele

In opdracht van het ministerie van EZ gaan Grontmij en Pondera Consult de uitgifte van de kavels III en IV van het offshore windenergiegebied Borssele voorbereiden.

 

Offshore

Grontmij en Pondera Consult zullen niet alleen de milieueffectrapportage en de passende beoordeling opstellen voor de kavels III en IV, maar ook voor een innovatiekavel binnen dit gebied. Hier worden innovaties voor windturbines, funderingen, bouwmethodes en onderhoudsconcepten gedemonstreerd. Hiervoor wordt een apart kavelbesluit genomen. De resultaten van deze studies zijn een belangrijke basis voor de uitgifte van de kavels III en IV, die in 2016 is voorzien, en de innovatiekavel. In 2014 waren Grontmij en Pondera Consult verantwoordelijk voor de milieueffectrapportages en passende beoordelingen van windkavel I en II van windenergiegebied Borssele.