Tag Archive for zonne-energie

Windturbine steeds belangrijkere bron voor duurzame energie

Windturbines hebben het afgelopen jaar in Nederland twintig procent meer elektriciteit opgewekt. Het voorbije jaar kwam de helft van alle duurzaam opgewekte elektriciteit voort uit windenergie. Dit meldt het CBS. In 2015 werd 13 miljard kilowattuur elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. Dit komt overeen met ongeveer 11 procent van het totale verbruik van elektriciteit in…

ExxonMobil voorziet groei windenergie

ExxonMobil verwacht dat het aandeel van wind- en zonne-energie in de energiemix de komende vijfentwintig jaar zal oplopen tot tien procent. Dit stelt de oliemaatschappij in haar rapport Energy Outlook. Fossiele brandstoffen zullen daarnaast nog altijd een voorname rol in de energiemarkt spelen, voorziet ExxonMobil. In 2040 zal de vraag naar energie met vijfentwintig procent…

Google kondigt investeringen in duurzame energie aan

Google gaat fors investeren in wind- en zonne-energie. Dit heeft het Amerikaanse concern vandaag bekendgemaakt. In totaal investeert Google in 842 megawatt aan duurzaam opgewekte energie. Het gaat om drie windparken (samen 625 megawatt) in de Verenigde Staten, een windpark van 76 megawatt in Zweden en zonnecentrales in de VS (61 megawatt) en Chili (80…

Wind en zon streven schalie voorbij

Tussen nu en 2020 zullen windturbines en zonnepanelen in de VS meer energie produceren dan er uit de schalievelden wordt gehaald. Deze verwachting spreekt Goldman Sachs uit. In het rapport ‘The Low Carbon Economy’ blikt de Amerikaanse bank vooruit op de komende jaren. Zij verwacht dat wind en zon in 2020 het gelijkwaardige produceren van…

Aardwarmte, zonne- en windenergie in Haags woningcomplex

In Den Haag is een test afgerond, waarbij een kleine driehonderd woningen van warmte en elektriciteit zijn voorzien door aardwarmte, zonne- en windenergie. Warmtepompen fungeren als ‘peak shaver’ bij het wisselende aanbod uit wind en zon. De test bij het complex Couperus in Den Haag wees uit dat dit vooral in de herfst en lente goed werkt. De…

Greenpeace en Nuon gezamenlijk richting 75 TWh

Greenpeace en Nuon hebben in samenspraak het doel uitgesproken om in 2030 zestig procent van de Nederlandse energievoorziening uit wind en zon te halen. Vooral subsidiëring is een belangrijk instrument om dit te bewerkstelligen. Volgens de milieuorganisatie en het energiebedrijf moet het mogelijk zijn in 2030 75 TWh uit wind en zon op te wekken.…

Siemens: binnen vijftien jaar klimaatneutraal

De Duitse producent Siemens wil in 2030 de eerste grote industriële speler zijn die klimaatneutraal opereert. Onder meer het benutten van schone energie uit wind en zon moet hieraan bijdragen. Het bedrijf wil zijn uitstoot van CO2 in 2020 met de helft verminderen. Siemens investeert de komende drie jaar honderd miljoen euro om deze doelstellingen…

TNO waarschuwt voor stroomstoringen

Het elektriciteitsnet is niet berekend op grootschalige energieopwekking uit wind en zon. Dit stelt onderzoeker Rob Weterings van TNO. Hij meent dat het elektriciteitsnet nu weliswaar betrouwbaar is, maar dat dit verandert zodra we de komende tien tot vijftien jaar grote hoeveelheden zonne- en windenergie gaan opwekken. “Op dit moment wekken we vijftien procent van…