Resultaten voorjaarsronde SDE+ 2017

In de voorjaarsronde van de subsidieregeling SDE+ is 31 procent van het aangevraagde budget voor windenergieprojecten ingediend. Het totaal van het aangevraagde budget bedraagt 7,2 miljard euro.

Deze resultaten meldt minister Henk Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De voorjaarsronde is in drie fases opengesteld, met basisbedragen tot opeenvolgend 9, 11 en 13 cent/kWh. In de eerste fase (tot 9 cent/kWh) is ruim 1,4 miljard euro aangevraagd, met name voor projecten in de categorieën windenergie op land en geothermie. In de tweede fase (tot 11 cent/kWh) is het aangevraagde budget opgelopen tot ruim 5,8 miljard euro, vooral door aanvragen voor zon-PV en ‘wind in meer’. In de derde fase (tot 13 cent/kWh) is er veel budget aangevraagd voor zon-PV en biomassavergassing. In totaal zijn 74 van de 4.673 verzoeken gericht op windenergie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *