Raedthuys en Pondera Consult trekken gezamenlijk op

Raedthuys Pure Energie en de Energie Coöperatie Hof van Twente hebben plannen in Goor een windturbine te plaatsen. Pondera Consult ondersteunt hen hierbij.

Raedthuys

Het Hengelose bedrijf doet dit onder meer met het uitvoeren van onderzoek, het maken van de fotovisualisaties en de voorbereiding van de ruimtelijke planvorming en vergunningaanvraag. Als alles meezit, kan de turbine in 2018 worden gebouwd en operationeel worden. De verwachting is dat een windturbine kan worden geplaatst met een ashoogte van minimaal 98 en maximaal 140 meter. Deze zou jaarlijks maximaal 9 miljoen kWh elektriciteit kunnen opwekken, wat overeenkomt met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 2.500 huishoudens.

Foto: een visualisatie van de windturbine op bedrijventerrein Zenkeldamshoek in Goor.