Provinciebestuurders sceptisch over halen windenergiedoelstellingen

Het gaat niet lukken voldoende windturbines te plaatsen om de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Dit verwacht een meerderheid van de provinciebestuurders.

 

03Wieringermeer

In 2020 moet er in Nederland drie keer zoveel stroom uit windenergie worden opgewekt als in 2013. Het is aan de provincies om locaties aan te wijzen om aan deze 6.000 megawatt te komen. Uit een onderzoek van de Volkskrant komt naar voren dat slechts 17 procent van de Statenleden verwacht de doelstellingen te halen. De grootste problemen vormen het gebrek aan draagvlak, het burgerlijk protest, het vinden van geschikte locaties en de lobby van gevestigde energiebelangen. Vooral in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland heerst er pessimisme.