Officiële opening windpark Hazeldonk

Afgelopen vrijdag is het windpark Hazeldonk officieel in gebruik genomen. Het bestaat uit drie L100-windturbines van Lagerwey.

Windpark Hazeldonk

De Bredase wethouder Paul de Beer, gedeputeerde Anne-Marie Spiering en windparkdirecteur Pim de Ridder droegen zorg voor de officiële opening. Ook werd een ‘minisymposium’ over windenergie gehouden. De wethouder wijst op het belang van de betrokkenheid van energiecoöperatie BRES in het project. Omwonenden hebben voor één miljoen euro meegeïnvesteerd in het windpark. Hiervoor ontvangen zij een rendement van zes procent. De L100-turbines hebben elk een vermogen van drie megawatt. Jaarlijks kan hiermee gemiddeld 18.941 mWh elektriciteit worden geproduceerd.