NVDE ontevreden over conceptadvies SDE+

De NVDE heeft het conceptadvies basisbedragen SDE+ 2018 tegen het licht gehouden. Volgens de vereniging voor duurzame energie worden de financiële aannames ‘te scherp’ neergezet.

ECN heeft het conceptadvies gepubliceerd en de markt om advies gevraagd. “Onze algemene indruk is dat met de recente verlagingen van veel basisbedragen er weliswaar nog steeds projecten zijn die hiermee gerealiseerd kunnen worden, maar zeker niet het merendeel. Dit is voor ons een belangrijk punt van zorg, omdat het ertoe kan leiden dat de pijplijn aan projecten onvoldoende gevuld blijft en omdat het de realisatiegraad onder druk kan zetten”, aldus de NVDE.

Voldoende budget

“Daardoor is een reële kans dat er de komende jaren te weinig projecten worden ingediend voor de benodigde eindsprint voor het behalen van de doelen van het energieakkoord en het Urgenda-vonnis, vindt de vereniging. “Mede door kostenreducties is er voldoende budget om de doelen te kunnen halen, maar dan zijn er op diverse onderdelen reëlere randvoorwaarden nodig, en meer maatwerk.”

Correctiebedragen

Ook heeft de NVDE opmerkingen aangedragen over de transparantie in de methodiek voor het berekenen van de correctiebedragen, de rekenmethode voor de basisprijspremie en de aangenomen rentes. (Archieffoto)

  2 comments for “NVDE ontevreden over conceptadvies SDE+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *