Nieuwe brancheorganisatie voor duurzame energie

Tien brancheverenigingen en achttien bedrijven hebben een nieuwe brancheorganisatie voor duurzame energie opgericht. Het doel van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) is voor 2050 een volledig hernieuwbare energievoorziening te realiseren.

03Wieringermeer

Teun Bokhoven is voorzitter van de nieuwe vereniging en Herman Wijffels leidt de adviesraad. NVDE bundelt grote en kleine brancheorganisaties en individuele bedrijven die in de keten actief zijn op het gebied van duurzame energie. De deelnemende brancheorganisaties blijven bestaan met hun eigen leden en brengen een deel en soms zelfs de volledige organisatie onder bij de NVDE. Dit vanuit de filosofie dat door bundeling er veel meer bereikt kan worden dan wanneer iedere brancheorganisatie voor zichzelf werkt.

De NVDE bestaat uit de volgende organisaties en bedrijven:

Organisaties:

• Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA)

• Pawex (Particuliere Windturbine EXploitanten)

• BodemenergieNL

• Duurzame Energie Koepel

• Dutch Heat Pump Association

• Holland Solar

• Nederlandse vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers (NBKL)

• ODE-Decentraal (Organisatie voor Duurzame Energie)

• REScoop • Warmtenetwerk

Bedrijven:

• ASN Bank

• CE Delft

• Delta

• DNVGL

• ECN

• Eneco

• Enexis

• EN Natuurlijk

• Gasunie

• Greenchoice

• Nuon • PWC

• Qurrent

• Siemens Nederland

• Stedin

• Tennet

• Warmtebedrijf Purmerend

• Windunie