Mogelijk windparkexcursies vanuit Eemshaven

Groningen Seaports onderzoekt de mogelijkheden om vanuit de Eemshaven windparkexcursies aan te bieden. De reis zou dan voeren naar offshore windparken boven de Wadden. Met behulp van een online enquête peilt het havenbedrijf de belangstelling hiervoor. Een korte vragenlijst moet een beeld geven of er animo is voor deze excursies, welke aspecten daarbij belangrijk zijn, en hoe … Continue reading Mogelijk windparkexcursies vanuit Eemshaven