Hoogspanningsstations richting Gemini

Vanuit Antwerpen zijn de twee hoogspanningsstations ‘Buitengaats’ en ‘ZeeEnergie’ richting het offshore windpark Gemini vertrokken. Deze zullen daar over twee à drie dagen arriveren.

Gemini substations

De hoogspanningsstations van elk 300 megawatt zijn bij de werf in Hoboken, Antwerpen gebouwd door het consortium FICG van Cofely, Fabricom, Iemants en CG. Deze zijn door Van Oord voor deze opdracht geselecteerd. Het uitvaren van de installaties is een van de laatste grote stappen voordat deze op zee worden geïnstalleerd. Dit is het zesde offshore project dat het consortium heeft verscheept sinds het in 2009 is gevormd. Andere offshore windenergieprojecten die door het consortium werden afgerond zijn Belwind, Butendiek, Amrumbank, Luchterduinen en Humber Gateway.