Hoe om te gaan met de pieken en dalen

Een van de kenmerken van windenergie is het grillige karakter waarmee de elektriciteit wordt opgewekt.

Gascentrale Nuon

ECN heeft in kaart gebracht welke mate van flexibiliteit het groeiend aandeel wind- en zonne-energie vergt. Voor gascentrales lijkt een rol als verstrekker van back-up voor wind en zon te zijn weggelegd. Samen met TNO onderzoekt ECN ook de mogelijkheden voor de chemische industrie om overschotten aan wind- en zonne-energie te benutten. In de voorjaarseditie van WindEnergie magazine meer over dit onderwerp. Geen abonnee? Abonneer u dan hier!