Greenpeace en Nuon gezamenlijk richting 75 TWh

Greenpeace en Nuon hebben in samenspraak het doel uitgesproken om in 2030 zestig procent van de Nederlandse energievoorziening uit wind en zon te halen. Vooral subsidiëring is een belangrijk instrument om dit te bewerkstelligen.

Nuon windpark

Volgens de milieuorganisatie en het energiebedrijf moet het mogelijk zijn in 2030 75 TWh uit wind en zon op te wekken. Dit is goed voor zestig procent van de Nederlandse elektriciteitopwekking. Wanneer op de huidige voet wordt doorgegaan komen we in Nederland uit op 38 tot 57 TWh aan energie uit wind en zon. Om op 75 TWh uit te komen, zal er jaarlijks fors meer moeten worden gesubsidieerd, stellen Greenpeace en Nuon. “We hebben heel veel verschillende mogelijkheden onderzocht, zoals investeringsparticipatie van de overheid, verplichte energiebesparing en fiscale maatregelen om de uitstoot te beperken. Overheidssubsidie en saldering blijkt het meest efficiënt”, licht coo Martijn Hagens van Nuon in het Financieele Dagblad toe. Greenpeace-campagnedirecteur Joris Thijssen: “Dan krijgt iedereen een kleine toeslag op zijn energierekening en betalen we de verduurzaming samen.”