Fundering Luchterduinen aangelegd

De fundering voor het offshore windpark Luchterduinen voor de kust tussen Noordwijk en Zandvoort is inmiddels gereed. Dit meldt de NWEA in haar nieuwsbrief.

Foto: Luchterduinen

Foto: Luchterduinen

Om de 43 turbines van 3 megawatt elk in zee te laten verrijzen, zullen tijdens de piek ongeveer driehonderd mensen aan het werk zijn. De turbines gaan stroom leveren voor ongeveer 150.000 huishoudens. Eneco en Mitsubishi zijn gezamenlijk eigenaar van het windpark. Beide hebben gekozen voor Vestas 112-windturbines. Deze hebben een ashoogte van 81 meter en een bladlengte van bijna 55 meter. De turbine weegt 180 ton en draait zelfstandig, maar kan ook via een systeem van afstand worden bediend. Een glasvezelkabel stuurt informatie vanuit de turbine naar land, bijvoorbeeld de windsnelheid, de temperatuur van onderdelen en de energieproductie.