Eerste windstroom Luchterduinen naar NS

De eerste door windpark Luchterduinen opgewekte elektriciteit is afgenomen door de NS. Dit heeft Eneco bekendgemaakt, dat samen met Mitsubishi Corporation eigenaar is van het offshore windpark.

NS trein

Half juni is de laatste van in totaal 43 3 megawatt-turbines geplaatst in het windpark, dat zich op 23 kilometer van de kust voor Noordwijk en Zandvoort bevindt. Vrijwel het volledige park produceert inmiddels elektriciteit voor het net. Vanaf 2018 neemt NS jaarlijks 100 GWh stroom van Luchterduinen af . Dat is ongeveer twintig procent van het totale windpark. In 2014 sloot NS samen met alle andere spoorvervoerders een contract met Eneco voor de levering van in totaal 1,4 TWh per jaar aan groene stroom. Dit is vergelijkbaar met het stroomgebruik van alle inwoners van Amsterdam.