Bodemonderzoek voor aanleg kabels

Tennet heeft een aanvang gemaakt met het bodemonderzoek voor het aanleggen van de kabels naar de geplande windparken voor de kust van Borssele. Deze zullen in 2018 worden gelegd.

Bodemonderzoek Westerschelde

Het onderzoek wordt verricht door een consortium met advies- en ingenieursbureau Grontmij, Deep Hydrografie & Geofysica en Marine Sampling Holland (MSH). Het combineert bureauonderzoek met onderzoek ter plaatse. Het onderzoek op zee wordt uitgevoerd met vier boten uitgerust met geavanceerde geofysische meetinstrumenten, zoals radar en sonar, en bodembemonsteringsapparatuur. Hiermee wordt niet alleen de gesteldheid van de bodem in kaart gebracht, maar ook de aanwezigheid van mogelijke obstakels zoals munitie of scheepswrakken. Tennet gebruikt de informatie ook om de impact op de omgeving zo klein mogelijk te houden.